[1]
B. Kropornicka, “Przygotowanie pacjentów z cukrzycą typu 2 do profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej = Preparing patients with type 2 diabetes to prophylaxis of diabetic foot”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 11, pp. 311–324, Feb. 2017.