[1]
M. Mońka and J. Pietraszewska, “Powiązania wskaźnika placów 2D:4D z cechami budowy ciała i sprawnością motoryczną u młodych piłkarzy = The relationship digit ratio 2D:4D with body build features and motoric performance in young footballers”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 11, pp. 73–86, Feb. 2017.