[1]
P. Kawska and R. Gotowski, “Wioski tematyczne w powiecie tucholskim = Theme villages in powiat tucholski”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 11, pp. 46–53, Feb. 2017.