[1]
A. Zienowicz, D. Parzelski, and D. Budnik-Przybylska, “Postawa trenera wobec filozofii karate i jego system wartości, a postawy i systemy wartości jego uczniów = The attitude of the coach to the philosophy of karate and his system of values and attitudes and value systems of its students”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 9, pp. 149–169, Sep. 2015.