[1]
M. Antkowiak, M. Engler, E. Drumińska, S. Wilczyńska, R. Stępniak, and Łukasz Pabianek, “Profil studenckiej rekreacji ruchowej na podstawie wybranych pomiarów sprawności fizycznej na przykładzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 8, pp. 326–336, Aug. 2015.