[1]
A. M. Rogozińska, M. Karwowska, J. Rybicka, and M. Klimczyk, “Koncepcja „Społeczeństwa wychowującego” i ciągłej edukacji w realiach współczesnej szkoły = The idea of upbringing society and permanent education in modern school”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 8, pp. 337–342, Aug. 2015.