[1]
A. Habel and S. Mroczkowski, “Cele i zadania ogrodów zoologicznych = The objectives and tasks of zoos”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 8, pp. 521–528, Aug. 2015.