[1]
B. Pilarska, M. Nartowicz, A. Jaworska-Czerwińska, and W. Zukow, “Fournier gangrene - diagnostic and treatment”, J Educ Health Sport, vol. 8, no. 12, pp. 446–457, Dec. 2018.