[1]
P. Polski, P. Polska, M. Tobiasz, and A. Turkosz, “Diastasis recti abdominis. Surgical or a physiotherapist problem?”, J Educ Health Sport, vol. 9, no. 5, pp. 354–358, May 2019.