[1]
E. N. Nosenko, E. P. Golovatyuk, V. E. Doroshenko, A. V. Rutinskaya, and O. I. Parnitskaya, “Expression of pinopodies in women with endometry hyperplasia without atipy and fertility disorders”, J Educ Health Sport, vol. 7, no. 10, pp. 162–169, Oct. 2017.