[1]
G. Wójcik, A. Pocztarska, and T. Stawińska, “Masywna kalcyfikacja mięśniaków macicy jako przyczyna porażenia splotu krzyżowego – opis przypadku = Massive calcification of uterine fibroids as a cause of sacral plexus palsy - a case study”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 10, pp. 331–336, Oct. 2016.