[1]
K. Strojek, “Potrzeba reedukacji chodu po udarze niedokrwiennym mózgu = Need re-educating gait after ischemic brain”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 10, pp. 79–89, Oct. 2016.