[1]
I. Marzec, M. Budnik, D. Balcerak, A. Galikowska, A. Ziegler, and M. Olszewska, “Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej w opiece nad pacjentem z Reumatoidalnym zapaleniem stawów = Selected aspects of nursing care of patients with Rheumatoid arthritis”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 9, pp. 345–356, Sep. 2016.