[1]
A. Widawska-Stanisz, “Jakość usług sportowo-rekreacyjnych na przykładzie klubu fitness dla kobiet The quality of sport - recreation services with regard of fitness club for women”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 9, pp. 133–145, Sep. 2016.