[1]
A. Leśniewska and A. Stosik, “Kwalifikacje i kompetencje trenerów personalnych a oczekiwania rynku pracy = Personal trainers professional qualifications - demands of the labour market”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 9, pp. 25–35, Sep. 2016.