[1]
K. Woźniak, D. Ratuszek-Sadowska, A. Nowacka, and M. Śniegocki, “Struniak w okolicy kości krzyżowej u 47 – letniej pacjentki – opis przypadku = Chordoma in the sacral spine in an 47-year-old woman – case report”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 9, pp. 261–267, Sep. 2016.