[1]
K. Strojek, K. Kortas, A. Radzimińska, M. Weber-Rajek, H. Styczyńska, and W. Zukow, “Leczenie zachowawcze zespołu bocznego przyparcia rzepki = Conservative treatment of excessive lateral pressure syndrome”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 9, pp. 841–854, Sep. 2016.