[1]
I. Czerwińska Pawluk, K. Dońka, and V. Paździor, “Satysfakcja z terapii wziewnej wśród pacjentów z astmą oskrzelową = Satisfaction with inhaled therapy in patients with bronchial asthma”, J Educ Health Sport, vol. 5, no. 3, pp. 352–360, Mar. 2015.