[1]
A. M. Dobosiewicz, T. Zmaczyńska, M. Podhorecka, and W. Zukow, “Rola skutecznej komunikacji chory-personel medyczny w procesie leczenia pacjenta hospitalizowanego = The role of effective communication between patient and medical staff in the process of inpatient care treatment”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 9, pp. 789–796, Sep. 2016.