[1]
M. Sowa, I. Głowacka, P. Wardęcka, and A. Winnicki, “Rak piersi w ciąży - odmienności procesu diagnostyki i leczenia = Breast cancer during pregnancy - differences in diagnostic and treatment procedures”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 9, pp. 586–596, Sep. 2016.