[1]
E. Główczewska-Siedlecka, K. Mądra-Gackowska, K. Nowacka, and K. Kędziora-Kornatowska, “Historia i rozwój leczenia bólu - przegląd wiedzy na temat postępowania analgetycznego od starożytności do czasów współczesnych = History and development of pain treatment - the literature review about analgetic procedures from antiquity to present day”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 9, pp. 479–488, Sep. 2016.