[1]
K. D. Kulczycka, M. Domagała, and E. Stychno, “Wstępna ocena ryzyka zawodowego fizjoterapeuty za pomocą metody SWP = Preliminary evaluation of occupational risk for physiotherapists using the SWP method”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 9, pp. 805–817, Sep. 2016.