[1]
K. D. Kulczycka and A. Kowalczyk, “Ocena zdolność do pracy zawodowej pielęgniarek oraz analiza zagrożeń psychospołecznych występujących na ich stanowiskach pracy – badania pilotażowe = Assessment of work ability of nurses and analysis of psychosocial risks occurring at their workplaces – pilot study”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 10, pp. 402–414, Oct. 2016.