[1]
A. Kaiser, M. Sokołowski, and M. Mrozkowiak, “Prozdrowotna aktywność turystyczna w cyklu życia rodziny = Pro-health tourist activity in family life cycle”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 10, pp. 353–364, Oct. 2016.