[1]
M. Mrozkowiak, M. Sokołowski, and A. Kaiser, “Próba określenia wpływu obciążenia osiowego na wybrane cechy postawy ciała szermierzy = An attempt to determine the effect of the axial load on selected posture fencers”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 10, pp. 309–320, Oct. 2016.