[1]
E. Malchrowicz-Mośko and M. Rozmiarek, “Turystyka eventów sportowych w Poznaniu - aspekty społeczne, kulturowe i polityczne (ze szczególnym uwzględnieniem turnieju UEFA EURO 2012) = Sport event tourism in poznan – social, cultural and political aspects (with the special focus on UEFA EURO 2012)”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 10, pp. 158–174, Oct. 2016.