[1]
M. Mrozkowiak, M. Sokołowski, and A. Kaiser, “Wpływ wysiłku fizycznego wybranych dyscyplin sportowych na habitualną postawę ciała = The effect of physical exercise on selected sports on habitual posture”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 10, pp. 131–157, Oct. 2016.