[1]
J. Siminska, “Przegląd wybranych metod rehabilitacji kończyny górnej u pacjentów po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu = A review of selected methods for the rehabilitation of the upper extremity in patients after undergone brain ischemic stroke”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 8, pp. 454–466, Aug. 2016.