[1]
K. D. Kulczycka, M. Grenda, and E. Stychno, “Trudności w wykonywaniu pracy na stanowisku pielęgniarki pediatrycznej = Difficulties in performing work at the workplace of a paediatric nurse”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 10, pp. 90–108, Oct. 2016.