[1]
J. Siminska, “Znaczenie diagnostyki i leczenia trombolitycznego w udarze nieokrwiennym mózgu = The importance of diagnosis and treatment thrombolytic in ischemic stroke”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 8, pp. 363–374, Aug. 2016.