[1]
J. Kocjan, “Wpływ ćwiczeń rozciągających na wartości uzyskiwane w 6-minutowym teście marszowym wśród osób zdrowych = The effect of stretching exercises on the results obtained in the 6-minute walk test among healthy individuals”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 9, pp. 539–545, Sep. 2016.