[1]
J. Bąk, “Integracja międzypokoleniowa przedszkolaków z seniorami cz. I. Opinie osób starszych = Intergenerational integration between preschool children and elderly people Part I. Opinions of the elderly”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 9, pp. 498–505, Sep. 2016.