[1]
P. Jarecka and T. Fąk, “Wiedza o zdrowiu a aktywność fizyczna w stylu życia uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku na przykładzie Wrocławia = Knowledge about health and physical activity in life style among students of Universities of the Third Age on the example of Wroclaw”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 8, pp. 842–851, Aug. 2016.