[1]
J. Kocjan, “Ocena przydatności testu Patricka oraz innych testów funkcjonalnych w diagnostyce zespołu mięśnia gruszkowatego = Evaluation of Patrick’s test and other functional tests in the diagnosis of piriformis muscle”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 8, pp. 711–718, Aug. 2016.