[1]
K. Woźniak, D. Ratuszek-Sadowska, and M. Śniegocki, “Embolizacja wewnątrznaczyniowa jako jedna z metod leczenia krwawienia podpajęczynówkowego z pękniętego tętniaka = Endovascular embolization as a method in treatment of subarachnoid hemorrhage from ruptured aneurysm”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 8, pp. 681–687, Aug. 2016.