[1]
K. Kotecka, M. Cieślicka, and W. Zukow, “Motywacja jako czynnik uprawiania sportu wśród studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy = Motivation as a factor in sports among the students of the Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 8, pp. 467–488, Aug. 2016.