[1]
K. Pasiud and W. Garczyński, “Skuteczność kompleksowej fizjoterapii ambulatoryjnej u chorych z rozpoznaniem zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej = The efficiency of complex outpatient physiotherapy in patients diagnosed with lateral epicondylitis”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 8, pp. 400–416, Aug. 2016.