[1]
H. Pudło and M. Respondek, “Programowanie żywieniowe - wpływ odżywiania kobiet w ciąży na zdrowie dziecka = Nutritional programming - the impact of nutrition of pregnant women on the health of their children”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 7, pp. 589–600, Aug. 2016.