[1]
R. Łuczyk, A. Juśko, M. Łuczyk, E. Krzyżanowska, and A. Plottke, “Akceptacja choroby w grupie pacjentów z rozpoznaną dusznicą bolesną niestabilną = Acceptance of the disease in patients with a diagnosis of unstable angina”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 7, pp. 453–470, Jul. 2016.