[1]
J. Kocjan, “The effects of extracorporeal shock-wave therapy (ESWT) versus Mulligan concept of manual therapy in treating lateral epicondylitis = Efektywność terapii zewnątrzustrojową falą uderzeniową versus terapia manualna w koncepcji Mulligana w leczeniu zapalenia nadkłykcia bocznego”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 7, pp. 411–418, Jul. 2016.