[1]
R. Czyż, M. Kwiatoń, and I. Górniak, “Ocena poziomu wiedzy studentów wybranych polskich uczelni wyższych na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie dorosłej w stanach nagłych = Assessment of knowledge about delivering first aid for an adult in emergency situations among students from selected Polish universities”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 7, pp. 399–410, Jul. 2016.