[1]
M. Kunysz-Rozborska, “Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w szkole = The situation of disabled child in school”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 7, pp. 103–112, Jul. 2016.