[1]
K. M. Westfal, “Prawne aspekty wykorzystania wizerunku sportowca w świetle działań marketingowych = Legal aspects of athletes’ image rights usage in the light of marketing activities”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 6, pp. 69–85, Jun. 2016.