[1]
K. A. Bojarczuk, M. Lewicki, M. Michalczak, and A. Smoleń, “Ocena stopnia natężenia odczuwanego bólu u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego przed i po operacji = Assessment of patients joint pain before and following total hip replacement surgery”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 6, pp. 645–660, Jun. 2016.