[1]
B. Grześkowiak and A. Siwy-Hudowska, “Temperament, poczucie własnej skuteczności i jakość życia kobiet regularnie uprawiających sport w porównaniu z kobietami nieaktywnymi fizycznie = Temperament, self-efficacy and quality of life of women regularly doing sport in comparison with physically inactive women”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 6, pp. 359–374, Jun. 2016.