[1]
W. Kołłątaj, I. D. Karwat, B. Kołłątaj, H. Piecewicz-Szczęsna, and M. Sowa, “Profilaktyka nowotworów u kobiet w Polsce. Sukces, czy niepowodzenie? Opinie pacjentów, lekarzy i instytucji odpowiedzialnych za stan zdrowia – metaanaliza = Prevention of cancer in women in Poland. Success or failure? Opinions of patients, physicians and institutions responsible for health – meta-analysis”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 6, pp. 318–328, Jun. 2016.