[1]
D. Figaj and J. Poczta, “Motywy podejmowania aktywności fizycznej na przykładzie osób trenujących crossfit = Motives on physical activity participation - people training crossfit example”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 6, pp. 95–106, Jun. 2016.