[1]
R. Czyż, M. Sarnowska, R. Rutkowski, and K. Kotowicz, “Psychologiczne bariery udzielania pomocy medycznej dziecku = Psychological barriers in delivering first help for child”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 5, pp. 403–411, May 2016.