[1]
G. J. Nowicki, E. Rudnicka-Drożak, B. Ślusarska, H. Piasecka, D. Zarzycka, and M. Brodowicz-Król, “Różnice deklarowanej częstości samokontroli stanu zdrowia u osób pracujących w zawodach medycznych i pozamedycznych = The difference between the declared frequency of self-health monitoring carried out by representatives of the medical and the non-medical professions”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 5, pp. 236–254, May 2016.