[1]
M. Weber-Rajek, A. Bethke, A. Radzimińska, E. Lulińska-Kuklik, and W. Zukow, “Zachowania zdrowotne i urazy sportowe = Health behaviors and sport injures”, J Educ Health Sport, vol. 6, no. 5, pp. 119–130, May 2016.